Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Πρόγραμμα για τις μητέρες ώστε να μην καταβάλλουν οικονομική ενίσχυση στους παιδικούς σταθμούς

Εργαζόμενη Μητέρα-Παιδιά.
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Συχνά οι γονείς βρίσκονται σε ένα μεγάλο δίλημμα. Εργασία ή ανατροφή των παιδιών τις πρωινές ώρες. Δεν είναι λίγες μάλιστα οι φορές που το μεγαλύτερο τμήμα των μηνιαίων απολαβών ενός εργαζόμενου πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο ή και το σχολείο. Άλλες φορές πάλι διατίθεται για τη φύλαξη των παιδιών στο σπίτι. Λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνει ο Δήμος Χαϊδαρίου με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Έτσι καλούνται γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χαϊδαρίου να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Οι μητέρες που θα επιλεγούν δεν θα καταβάλλουν οικονομική ενίσχυση για την φιλοξενία των παιδιών τους στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς της πόλης.

Το πρόγραμμα

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ υλοποιεί τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Προϋποθέσεις

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Εξαιρέσεις

Α. ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Β. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ανωτέρω (α-δ) προϋποθέσεων εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

Η πράξη υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης ετήσιας διάρκειας, που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος διάρκειας 11 μηνών και θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/08/2012.

Διαδικασία συμμετοχής

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 20/6/2011 έως τις 11/7/2011 στα ΚΕΠ Χαϊδαρίου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται ημέρα Δευτέρα 11/7/2011 και ώρα 12:00 μ.μ.

Παρατηρήσεις

1. Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.
2. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει αίτηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 11/7/2011, δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τις ενδιαφερόμενες όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
4. Πληροφορίες στη σελ http://www.eetaa.gr/ (Παιδικοί & Βρεφ/κοί Σταθμοί – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις μητέρες)

Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Παράνομες οι αυξήσεις τροφείων στους παιδικούς σταθμούς απο το Συνήγορο του Πολίτη

ΠΑΡΑΝΟΜΗ η αναδρομική αύξηση των τροφείων σύμφωνα με το ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και την Κ.Υ.Α.16065 (Φ.Ε.Κ.497Β΄/2002)

Καλούνται όλοι οι γονείς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις παράνομες και εκβιαστικές αναδρομικές αυξήσεις στα τροφεία των βρεφονηπιακών σταθμών τη Δευτέρα 06/06/2011 και ώρα 18:00 στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Με παρουσία μελών απο το προεδρείο του Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων βρεφονηπιακών σταθμών Χαϊδαρίου πραγματοποιούνται ομαδικές εγγραφές καθημερινά απο τις 08/06/2011 έως τις 15/06/2011 από ώρα 18:00 έως 18:30 στο χώρο του Ισογείου στο Δημαρχείο.

Διαβάστε περισσότερα »

Τριτεκνικά - Πολυτεκνικά Επιδόματα Γ' Διμήνου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΓΑ 2-6-2011


Τη Δευτέρα θα καταβάλει ο ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παι
διού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) σε 364.283 οικογένειες.

Ι.Η καταβολή θα γίνει ως εξής:

Α) Στους επιδοματούχους που απογράφηκαν μέχρι 13 Μαΐου 2011 και έχουν ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., το οικογενειακό επίδομα θα καταβληθεί με πίστωση του λογαριασμού τους (νέος τρόπος πληρωμής)

Β) Στους επιδοματούχους που δεν απογράφηκαν και δεν άνοιξαν λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, το επίδομα θα καταβληθεί με εντολές πληρωμής στην ΑΤΕ μέσω συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ.

Οι παραπάνω επιδοματούχοι θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν καταθέτοντας το «Απογραφικό Δελτίο» που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ, στο κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομα τους, επειδή η πληρωμή το επόμενο δίμηνο θα γίνει αποκλειστικά με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού των ΕΛ.ΤΑ που θα έχουν επιλέξει.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 99.152.948,84 ευρώ.

ΙΙ. Σε εφαρμογή του Ν.3918/2011 άρ. 42 και 43 η πληρωμή των επιδομάτων Γ΄ διμήνου θα γίνει με τα νέα ποσά, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ισχύ των παραπάνω διατάξεων:

1. Το επίδομα τρίτου παιδιού: από 178,81 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 177,00 ευρώ
2. Το επίδομα στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες:
α) Για δικαιούχους με περισσότερα από δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 44,68 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί,
β) Για δικαιούχους με ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 102,85 ευρώ κατώτατο συνολικό μηνιαίο ποσό, καθορίστηκε στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί.
3. Η ισόβια σύνταξη από 102,85 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 102,00 ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν από 2-3-2011 για τις πολύτεκνες οικογένειες και την ισόβια σύνταξη και από 1-1-2011 για τις τρίτεκνες οικογένειες.

Επειδή οι παραπάνω διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ, στα δύο (2) προηγούμενα δίμηνα καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ποσά επιδομάτων, τα οποία θα συμψηφιστούν με τις πληρωμές του τρέχοντος διμήνου (6 Ιουνίου), με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των δικαιούχων να καταβληθεί το ποσό που τους αναλογεί με μια μικρή μείωση ενώ σε ορισμένους να παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό του τρέχοντος διμήνου.

Τέλος ενημερώνονται οι επιδοματούχοι ότι η διαδικασία της απογραφής (άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού ΕΛΤΑ) είναι συνεχής ώστε να έχουν τη δυνατότητα μεταβολής ΙΒΑΝ ή δήλωση νέου ΙΒΑΝ μέσω της απογραφικής διαδικασίας των τραπεζών και των ΕΛΤΑ.
Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Όχι στην μεταφορά του ΟΚΑΝΑ, Ναι στην ποιότητα ζωής


Με τα συνθήματα αυτά εκατοντάδες κάτοικοι του Χαιδαρίου, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εκδήλωσαν την αντίθεση τους στην μεταφορά μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε χώρο του Αττικού νοσοκομείου.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης 1ης Ιουνίου, στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Αγίας Τριάδος, οι πολίτες διέκοψαν την εργασία τους ή άφησαν τα σπίτια τους, οι μαθητές βγήκαν από τα σχολεία τους, οι ηλικιωμένοι ήρθαν από τα ΚΑΠΗ, οι επαγγελματίες έκλεισαν προσωρινά τις επιχειρήσεις τους.

Όλοι μαζί ένωσαν τη φωνή τους και έχοντας συμπαραστάτες τους κατοίκους του Περιστερίου, ζήτησαν οριστική και ξεκάθαρη λύση του θέματος, με μελέτη. προγραμματισμό και σωστή αντιμετώπιση των μονάδων υποστήριξης όσων έχουν ανάγκη.

Ο Δήμαρχος Χαιδαρίου Δημήτρης Μαραβέλιας, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας, μιλώντας στους συγκεντρωμένους κάλεσαν σε εγρήγορση και συστράτευση όλους τους δημότες, κάθε ηλικίας και φύλου και έκαναν σαφές πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούν τον ΟΚΑΝΑ στη Δυτική Αθήνα.

Την ίδια άποψη συμμερίστηκαν οι επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Χαιδαρίου, Δημήτρης Τσατσαμπάς και του Περιστερίου, Δημήτρης Κελάφας, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Χαιδαρίου, Μιχάλης Σελέκος ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρώην δήμαρχος Χαιδαρίου Κώστας Σπηλιόπουλος και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων κ. Παναγιώτης Ζορμπάς.

Κοινή συνισταμένη στους χαιρετισμούς ήταν ότι η ήδη επιβαρυμένη πόλη του Χαιδαρίου έχει αποδείξει την κοινωνική της ευαισθησία αλλά δεν αντέχει το πρόσθετο βάρος της φιλοξενίας της κύριας μονάδας του ΟΚΑΝΑ δίπλα σε πέντε σχολεία, στην Ιατρική Σχολή, το Νοσοκομείο και το αφύλακτο δάσος. Ήδη φιλοξενεί τρία Ψυχιατρικά Ιδρύματα και πέντε μονάδες απεξάρτησης και υποστήριξης. Η πόλη έφθασε στα όρια της.

Δημοτικές παρατάξεις, εργαζόμενοι του Δήμου, κοινωνικοί φορείς, επαγγελματίες, έδωσαν το παρόν στην πάνδημη συγκέντρωση διαμαρτυρίας। Ακολούθησε πορεία στο Αττικό Νοσοκομείο όπου αντιπροσωπεία των Δήμων Χαιδαρίου και Περιστερίου η επέδωσαν ψήφισμα στον Διοικητή και το Δ.Σ του Νοσοκομείου, ζητώντας να μην δεχθούν την παραχώρηση χώρων του Αττικού για τις μονάδες του ΟΚΑΝΑ.

πηγή: PolisPress


Διαβάστε περισσότερα »